Menu Close

Logopedas – specialusis pedagogas

Logopedė-specialioji pedagogė Janina Smalstienė

El. paštas: janina.smalstiene@sakaleliomokykla.lt

 

Darbo grafikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30– 16.45 11.30 – 12.00
Antradienis 7.30– 16.45 11.30 – 12.00
Trečiadienis 7.30– 16.30 11.30 – 12.00
   Ketvirtadienis 7.30– 16.30 11.30 – 12.00
Penktadienis 9.00 – 12.00 _

 

Spec.pedagogas – atlieka pedagoginį mokinių vertinimą. Nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Teikia metodinę pagalbą mokytojams , specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams), konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

 

Logopedas – rūpinasi moksinių kalbos raida, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų korekcija bei prevencija. Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas. Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais. Padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones ir Bendrąsias programas, ugdant specialiųjų poreikių mokinius. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo  ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

 

Logopedo pareigybės aprašymas

 

LOGOPEDĖS METODINĖ MEDŽIAGA:

Skip to content