Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
 • Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:
 1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;
 2. ugdymo proceso trukmė priešmokyklinės grupės mokiniams – 160 dienų;
 3. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 dienos;
 4. skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius:
 1. priešmokyklinis ugdymas: I pusmetis 2021-09-01–2022-01-31, II pusmetis 2022-02-01–2022-05-19.
 2. pradinis ugdymas: I pusmetis 2021-09-01–2022-01-31, II pusmetis 2022-02-01–2022-06-09.
Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Ugdymo plano II skyriaus 7 skirsnyje.  
 • Mokinių mokymosi krūvis:
 • Vadovėlių 1–2 klasių mokiniams nešiotis nereikia.
 • 2–4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau 1 val.
 • Atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.
 • Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.
 • Kontroliniai darbai sudaromi ir vedami mokytojų iniciatyva.  Jų paskirtis – pasitikrinti savo darbo rezultatus, išsiaiškinti pasiekimus bei trūkumus.
 • Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.
Pamokų laikas.
Pamokos 1 klasėms 2–4 klasėms
1. 8.00–8.35 8.00–8.45
2. 8.55–9.30 8.55–9.40
3. 9.50–10.25 9.50–10.35
4. 10.55–11.30 10.55–11.40
5. 12.00–12.35 12.00–12.45
6. 12.55–13.30 12.55–13.40
7. 13.50–14.25 13.50–14.35
2021–2022 m. m. klasių komplektai.
Klasė PUG 1 2 3 4
Komplektų skaičius 1 3 3 3 3
ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 2021–2022 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANO LENTELĖ
Klasė   Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso skiriama pamokų pradinio ugdymo programai
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4)
Lietuvių kalba 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29)
Užsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18)
Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis*) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 700 (20)
Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12)
Iš viso privalomų pamokų skaičius per mokslo metus 770 (22) 840(24) 805/(23) 840 (24) 3255 (93)
Pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti UPT 35 (1) 35 (1) 70 (2) 35 (1) 175 (5)
Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8)
Pastabos: * Muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas per savaitę). Dailės ir technologijų programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas per savaitę), iš jų – technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko. Šokio programai įgyvendinti skiriamos 35 pamokos per metus (1 valanda per savaitę). Priešmokyklinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti skiriama 640 val. per metus (20 val. per savaitę).
 • Pradinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.
 • Pradinio ugdymo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
 1. Padėti įgyti prasmingų, aktualių vaikui žinių apie save, pasaulį ir kitus žmones.
 2. Padėti išsiugdyti gebėjimus, reikalingus kaupti žinias ir patirtį, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus.
 3. Padėti išsiugdyti asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines nuostatas.
 4. Sudaryti ugdymo sąlygas, palankias kompetencijoms plėtoti, humaniškai, demokratiškai, brandžiai, tautines ir visuotines vertybes pripažįstančiai asmenybei ugdyti.
Pradinį ugdymą sudaro šios ugdymo sritys:
 • dorinis ugdymas;
 • kalbinis ugdymas;
 • matematinis ugdymas;
 • socialinis ir gamtamokslinis ugdymas;
 • meninis ugdymas;
 • fizinis ugdymas.
Ugdymo sričių paskirtis.
 • Dorinio ugdymo paskirtis – padėti mokiniui išsiugdyti pozityvų ir bendrosiomis dorinėmis vertybėmis grįstą santykį su savimi, kitais žmonėmis ir pasauliu. Kryptingam doriniam ugdymui(si) skiriami etikos ir tikybos mokomieji dalykai, iš kurių mokinių tėvai laisvai pasirenka vieną kiekvienais mokslo metais. Etikos ir tradicinių konfesijų tikybos pamokas sieja bendras dorinio ugdymo tikslas, dalis bendrų uždavinių, ugdymo turinio tematika ir puoselėjamos visuotinės vertybės.
 • Kalbinio ugdymo paskirtis – padėti mokiniui įgyti elementaraus raštingumo pagrindus, išsiugdyti elementarius teksto kūrimo ir suvokimo gebėjimus, sukurti prielaidas įgyti ir plėtoti intelektines galias, emocinę, dorovinę, socialinę, kultūrinę patirtį.
 • Matematinio ugdymo paskirtis – ugdyti mokinio gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir formalizuoti, lavinant jų vaizdinį, erdvinį ir tikimybinį mąstymą. Žinomų matematikos sąvokų, matematinių modelių, metodų, ryšių įvairioms situacijoms analizuoti supratimas bei taikymas sudaro prielaidas kiekvienam vaikui ne tik geriau pažinti pasaulį, perimti šimtmečiais susiformavusią žmogaus mąstymo bei veiklos kultūrą, bet ir padeda jam spręsti kasdienes gyvenimiškas problemas.
 • Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo paskirtis – įvesdinti mokinį į artimiausią socialinę bei gamtinę aplinką, padėti įgyti žinojimą, padedantį suprasti, kaip gyvena žmonės, kaip jų gyvenimas keičiasi, koks ryšys yra tarp žmonių ir gamtos, tarp praeities, dabarties ir ateities; išsiugdyti gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant, taip pat su kitais bendradarbiaujant; gebėjimą suvokti įvairią informaciją, ją tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti; gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį; gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas; gebėjimą veikti; ugdytis vertybines nuostatas: toleranciją kitiems ir kitokiems, pagarbą gyvybei, įsipareigojimą ir atsakomybę už savo ir kitų gyvybę ir sveikatą, už viską, kas vyksta greta.
 • Meninio ugdymo paskirtis – padėti vaikui įgyti pradinę meninę, estetinę, kultūrinę kompetencijas, leisti atsiskleisti mokinių kūrybingumui menų srityje, per meną įsitraukti į aktyvią socialinę veiklą, bendravimą, mokymąsi. Meniniu ugdymu, integruotu į kitas ugdymo sritis, siekiama sukurti patrauklią ir palankią emocinę socialinę terpę visų mokymosi stilių mokiniams.
 • Fizinio ugdymo paskirtis – diegti sveikos gyvensenos įpročius, sudaryti sąlygas vaiko prigimčiai artima fizine veikla išreikšti savo individualumą, skatinti kūrybingumą, ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti olimpines sporto vertybes. Kūno kultūra pradinėse klasėse turi teikti galimybę patirti išlavinto, stipraus, sveiko, dailaus kūno ir grakščių judesių vertę bei ugdytis fizinę ir dvasinę ištvermę, stiprinti valią, ryžtą, patirti judėjimo džiaugsmą.
 

 

Kalendorius

PrAnTrKtPnŠtSk
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Mėnesio renginiai

Gegužės mėnesio renginiai, akcijos ir parodos:
 • 1–31 d. – 2c klasės mokinių ir veltinio darbų paroda ,,Lietuvėle, tu mana... “.
 • 9 d. – ,,Europos diena“.
 • „Paukštukų susbėgimas“.
 • Paroda ,,Dangus ant žemės nusileido“.
 • Popietė ,,Lino pasaka“.
 • Laiškų ateičiai paroda.
 • Projektas „Olimpinė karta“. Netradicinė diena. Mankštiada ,,Judėk kitaip“.
 • Spaudos atgavimo ir knygos dienos paminėjimas. Geriausių skaitytojų apdovanojimai. Susitikimas su rašytoju.
 • Paskaita ,,Atbudo erkės“ 3–4 klasių mokiniams.
       

Informacija

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „aktyvi mokykla“ Lietuvos Junior Achievement | LinkedIn

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „pasakos augimui“Susijęs vaizdas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/04/SMPF-logo.jpg“
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „http://www.avm.lt/wp-content/uploads/2015/07/erasmus-logo.jpg“
Sveikatiada – Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“

Apie „Nordplus“ programąlogo

BENDRADARBIAUJAME

     

 

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ugdau alytiski“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „e mokykla“

ARCHYVAI

Draugaukime