Menu Close

Tarptautinis Nordplus Junior projektas 

                         

 

 

 

                                             

SAVO KRAŠTO REGIONO (DZŪKIJOS) KULTŪRINIO PAVELDO PUOSELĖJIMAS ŠIAURĖS ŠALIŲ (ESTIJOS, ISLANDIJOS) KONTEKSTE 

Projekto idėja – palyginti Narva Paju mokyklos (Estija), Salaskóli mokyklos (Islandija), Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos (Lietuva), Suuremõisa mokyklos (Estija) poreikius kultūros vystymo/puoselėjimo ugdymo procese.

Projekto tikslai:

  • patobulinti mokytojų įgūdžius, atrasti naujų metodų tautinės kultūros puoselėjimui, pasikeisti mintimis ir idėjomis apie tautinio paveldo išsaugojimą;
  • sudominti mokinius kultūriniu palikimu, skatinti jį puoselėti, tobulinti mokinių kultūrinę kompetenciją, plėsti suvokimą apie savo šalies kultūros šaknis, tam, kad įgytas suvokimas pasitarnautų bendram mokinių išprusimui.

Projekto vykdymo laikas – 2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. liepos mėn.

Projekto metu organizuojamos patiekalo gamybos, meno dirbinų dirbtuvės dalyviams, kad pasidalintų patirtimi ir priemonėmis, kaip mokyti(s) paruošti tradicinius patiekalus, pažinti savo krašto kultūrą. Vykdomos įvairios veiklos, skirtos ne tik pažinti, bet ir tyrinėti.

Projekto rezultatas – elektroninė Tradicijų knyga, kurioje kiekviena šalis pildo savo skyrių (1-2 savo krašto/regiono meno dirbiniai, 1 patiekalas, 1-2 pamokų planai).

  • Š. m. gruodžio 17 dieną Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokiniai vaizdo konferencinio ryšįo pagalba ne tik pasveikino mokinius iš Estijos (Narva Paju school, Hiiumaa school) bei Islandijos (Salaskoli) atlikdami advento Kalėdų dainą „Atbėga elnias devyniaragis“, bet taip pat išgirdo šių mokyklų mokinių  Kalėdines dainas, sveikinimus ir linkėjimus. Veikla vykdoma pagal Nordplus Junior projekto „Tautinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste“ programą.

Tarptautinio Nordplus Junior projekto „Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste“ darbo grupė:

  1. Virginija Vitunskaitė – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė;
  2. Renata Mockevičienė – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Simona Neveckienė – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja;
  4. Reda Vokietaitienė – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė;
  5. Gitana Urbelionienė – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
  6. Lijana Gudaitienė – Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Tarptautinio Nordplus Junior projekto „Kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių kontekste” veiklos

2019-2020 m. m.

Eil. Nr. Veikla Mėnuo Atsakingas asmuo
1. Projekto darbo grupės Formavimas. Darbo susirinkimas Rugsėjo 19 d. R. Mockevičienė
2. Projekto pristatymas Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenei Rugsėjis S. Neveckienė, M. Buckienė
3. Projekto logotipo kūrimo konkursas Rugsėjis R. Mockevičienė
4. Projekto darbo grupės susirinkimas Spalio 1, 22 d. R. Mockevičienė
5. Projekto į(si)vertinimo anketų kūrimas Spalio 1-5 d. R. Mockevičienė
6. Vizitas Į Narva Paju mokyklą (Narva, Estija) Spalio 7 – 11 d. R. Mockevičienė
7. Vizito Į Narva Paju mokyklą (Narva, Estija) aptarimas, pristatymas mokyklos bendruomenei Spalio 14-30 d. R. Mockevičienė, V. Vitunskaitė, G. Urbelionienė, I. Matulevičiūtė, R. Vokietaitienė
8. Projekto viešinimas (po mobilumo į Narva Paju mokyklą) Spalio 14-18 d. V. Vitunskaitė
9. Projekto darbo grupės susirinkimas Lapkričio 5, 26 d. R. Mockevičienė
10. Įgytos praktikos (patiekalo gamyba, nėrinių mezgimas) taikymas ugdomojoje veikloje Spalis – Lapkritis R. Mockevičienė, klasių mokytojos.
11. Kalėdinio atviruko gamyba Lapkričio 18 – gruodžio 2 d. M. Buckienė, klasių mokytojos.
12. Projekto darbo grupės susirinkimas Gruodžio 3, 10 d. R. Mockevičienė
13. Kalėdinės dainos mokymasis Lapkričio 18 – gruodžio 12 d. R. Vokietaitienė
14. Kalėdinis tiltas (Lietuva – Estija – Islandija) Gruodžio 18 d. V. Vitunskaitė
15. Projekto darbo grupės susirinkimas Sausio 7, 28 d. R. Mockevičienė
16. Vizitas į Salaskoli mokyklą (Islandija) Sausio 13-17 d. R. Mockevičienė, S. Neveckienė
17. Vizito Į Salaskoli (Islandija) aptarimas, pristatymas mokyklos bendruomenei Sausio 20 – 31 d. R. Mockevičienė, V. Vitunskaitė, M. Buckienė, S. Neveckienė, L. Gudaitienė
18. Projekto darbo grupės susirinkimas Vasario 11, 25 d. R. Mockevičienė
19. Įgytos praktikos (patiekalo gamyba, amatas/dailės darbelis) taikymas ugdomojoje veikloje Sausis – kovas

 

R. Mockevičienė, klasių mokytojos.
20. Anketos mokiniams rengimas Vasaris S. Neveckienė
21. Projekto darbo grupės susirinkimas Kovo 10, 24 d. R. Mockevičienė
22. Vizitas į Suuremõisa mokyklą (Hiiumaa sala, Estija) Kovo 29 – balandžio 4 d. R. Mockevičienė, J. Janavičiūtė
23. Projekto darbo grupės susirinkimas Balandžio 14, 28 d. R. Mockevičienė
24. Vizito Į Suuremõisa mokyklą (Hiiumaa sala, Estija) aptarimas, pristatymas mokyklos bendruomenei Balandžio 7 – 30 d. R. Mockevičienė, L.Bubnienė, L. Vaitkevičienė, J. Janavičiūtė, V. Žilionienė.
25. Įgytos praktikos (patiekalo gamyba, amatas/dailės darbelis) taikymas ugdomojoje veikloje Balandis R. Mockevičienė
26. Projekto dalyvių priėmimo plano sudarymas Balandžio 28 d. V. Vitunskaitė
27. Projekto darbo grupės susirinkimas Gegužės 12, 26 d. R. Mockevičienė
28. Projekto galutinio projekto (knygos skyriaus apie Lietuvos amatą, patiekalą bei pamokos plano) pristatymas projekto koordinatoriui Gegužės 4 d. V. Vitunskaitė, R. Vokietaitienė, L. Gudaitienė, R. Mockevičienė, S. Neveckienė.
29. Projekto ataskaitos rengimas. Birželis R. Mockevičienė

Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių (Estija, Islandija) kontekste

2019 spalio 17 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje įgyvendinamas Tarptautinis Nordplus Junior projektas, kurio idėja – palyginti Narva Paju (Estija), Salaskóli (Islandija), Alytaus „Sakalėlio” pradinės (Lietuva), Suuremõisa (Estija) mokyklų poreikius kultūros vystymo, puoselėjimo, ugdymo procese; taip pat patobulinti mokytojų įgūdžius, atrandant naujus metodus, perteikiant žinias apie tautinę kultūrą, ją puoselėjant, pasikeisti mintimis ir idėjomis apie tautinio paveldo išsaugojimo galimybes ir iššūkius; sudominti mokinius kultūriniu palikimu, skatinti jį puoselėti, tobulinti mokinių kultūrinę kompetenciją, plėsti suvokimą apie savo šalies kultūros šaknis, tam, kad įgytas suvokimas pasitarnautų bendram mokinių išprusimui ir jų gyvenimui.

2019 m. spalio 6-11 d. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos delegacija (vyresnioji pradinių klasių mokytoja Gitana Urbelionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Matulevičiūtė, muzikos mokytoja metodininkė Reda Vokietaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Mockevičienė, direktorė Virginija Vitunskaitė) ir projekto partnerinių mokyklų delegacijos lankėsi  Narva Paju mokykloje (Estija), Narvos miesto savivaldybės Švietimo skyriuje, tyrinėjo kultūrinį paveldą Narvos pilyje, Tartu universiteto Narvos koledže domėjosi Estijos švietimo sistema, pedagogų rengimo principais ir tvarka, dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje apie Narvos miesto senamiestį, vyko į Joesuu regioną, kur susipažino ir patys gamino tradicinius estiškus patiekalus. Intrigavo ir sudomino nauja nėrimo technika su pagaliukais (meistrė Olga Kublitskaja), taip pat NGO Gagarino centre išmokome siuvinėti ant medžio, štampavimo ant audinio technikos.  Istorijos žinias praplėtėme unikaliame muziejuje – Viktorijos bastiono požemiuose.

Stažuotės Narvoje programa buvo intensyvi ir įdomi ypač praktinėmis veiklomis, pavyzdžiui, lipdymu iš marcipano, siuvinėjimo ant medžio plokštelių, veltinio kompozicijos kūrimo, štampavimo ant audinio, kulinarinio paveldo edukacijomis, gerosios patirties sklaida, pažintimi su skirtingomis kultūromis ir tautinių vertybių puoselėjimu, siekiu išlaikyti, atkurti, propaguoti senuosius amatus, menus, išlaikyti „gyvą“ istoriją.

Projekto delegacijos dar susitiks Salaskóli (Islandija), Alytaus „Sakalėlio” pradinėje ir Suuremõisa (Estija) mokyklose, kur vyks veiklos, skirtos ne tik pažinti, bet ir tyrinėti. Projekto laukiamas rezultatas – Tradicijų knyga, kurioje kiekviena šalis parengs po skyrių, kuriame eksponuos, reprezentuos 1-2 savo krašto/regiono meno dirbinius, 1 patiekalą, pasidalins pamokų planais. Projekto mokyklų bendruomenės atliks testą apie regiono patiekalus, dirbinius, bus sukurtas internetinis puslapis projekto viešinimui.

Projekto mokyklų delegacijos dalyviai džiaugiasi aktualiomis projekto veiklomis, edukacijomis ir galimybėmis skleisti patirtį savo mokyklų bendruomenėse, įtraukti kuo daugiau mokinių ir mokytojų į naujų žinių, gebėjimų perteikimą atskleidžiant Estijos, Lietuvos (Dzūkijos regiono), Islandijos kultūrinio paveldo, amatų, etninės kultūros ypatumus ir puoselėjimą.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė

2020-02-26
Gerosios patirties sklaida metodai, idėjos, priemonės. #NordplusJunior #Development #of #cultural #competence #within #theme #of #regional #heritage #in #the #Northern #countries #Kultūrinio #paveldo #puoselėjimas #šiaurės #šalių #kontekste

2020-01-31
Šią savaitę 1c klasėje mokiniai išbandė mokytojos parsivežtą islandišką vėlimo būdą. Kokie gražūs EKO maišeliai, kuriuos vaikams pavyko pagaminti! #NordplusJunior #Development #of #cultural #competence #within #theme #of #regional #heritage #in #the #Northern #countries #Kultūrinio #paveldo #puoselėjimas #šiaurės #šalių #kontekste

2020-01-29
Projekto #NordplusJunior #Development #of #cultural #competence #within #theme #of #regional #heritage #in #the #Northern #countries #Kultūrinio #paveldo #puoselėjimas #šiaurės #šalių #kontekste stažuotės pristatymas ir islandiškas žvakių gamybos metodas, kuris siejamas su būsima lietuvių liaudies švente – Grabnyčiomis (dar vadinama Pašvęstojo gyvenimo diena, Perkūno diena).

2020-01-27
Tarptautinio projekto #NordplusJunior #Development #of #cultural #competence #within #theme #of #regional #heritage #in #the #Northern #countries #Kultūrinio #paveldo #puoselėjimas #šiaurės #šalių #kontekste stažuotė Islandijoje. Tikslas Lietuvos, Estijos, Islandijos šalių etninė kultūra, unikalumas.

Sausio 10 d. 3a klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pasaulio pažinimo ir muzikos pamokoje ,,Kokios Lietuvos etnografinės dalys?“, kurią vedė mokytoja Jurgita Dabravolskienė ir muzikos mokytoja Reda Vokietaitienė. Pamokos metu mokiniai sužinojo, į kokias etnografines dalis skirstoma Lietuva, susipažino su jų ypatumais: kulinariniu paveldu, drabužiais, gyvenamaisiais pastatais, muzikos instrumentais, šoko ir dainavo. Už teisingus atsakymus gavo įvertinimą – 3 spanguoles, kurias sudėjo į kisielių, kuriuo vėliau vaišinosi. Pamokos pabaigoje mokinių laukė staigmena – mokytojos kepta dzūkiška grikinė babka.

2a klasės mokiniai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai padovanojo savo rankomis nuveltus ąsočius. Šio vėlimo technologijos mokytoja išmoko projekto,, Nordplus” metu Estijoje

Skip to content