Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

Mokykloje darbuotojų skatinimas vyksta pagal LEAN sistemos KAIZEN metodą.  Šis metodas apima procesų tobulinimą bei veiklos kokybės gerinimo idėjų pateikimą, įvertinimą ir įgyvendinimą, taip pat darbuotojų skatinimą už jų pateiktų idėjų įgyvendinimą.

LEAN – vadybos sistema, paremta nuolatiniu tobulėjimu ir nuostolių (nereikalingų veiklų) šalinimu. LEAN sistemoje nuostolis suprantamas kaip bet kokia veikla, nekurianti vertės organizacijoje. Vienas iš didžiausių nuostolių organizacijos viduje yra darbuotojų kūrybiškumo nepanaudojimas (nepanaudotos idėjos). 

KAIZEN metodo esmė yra skatinti visus įstaigos darbuotojus dalyvauti gerinant veiklos procesus ir siekti nuolat tobulėti.
KAIZEN metodas – vienas LEAN sistemos metodų, skirtų nedideliems veiklos patobulinimams įgyvendinti siekiant procesų ir paslaugų kokybės didinimo ir išteklių taupymo.
KAIZEN pasiūlymas – darbuotojo pasiūlyta idėja, kuria siekiama mažinti veiklos nuostolius, tobulinti procesus ir gerinti darbo kokybę.

KAIZEN PASIŪLYMO FORMA

KAIZEN įgyvendintos idėjos pažymimos „Padėkų lentoje“

 

Skip to content