Menu Close

Socialinis pedagogas

Vyr. socialinė pedagogė Vilma Makaveckienė

Tel. 0678 25845 El. paštas: vilma.makaveckiene@sakaleliomokykla.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Socialinio pedagogo veiklos kryptys:

 • Veiklos planavimas ir analizė;
 • Socialinių paslaugų organizavimas;
 • Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais;
 • Prevencinė veikla;
 • Projektinė veikla;
 • Informacijos sisteminimas ir sklaida.

Socialinio pedagogo funkcijos ir veiklos nuostatos:

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);
 • korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • šviečiamąją (informuoja, aiškina);
 • koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
 • prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • socialinio ugdymo.

Socialinis pedagogas vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių, įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais, profesinio rengimo standartu ir pareigybės aprašu.

Socialinio pedagogo veiklos formos:

 • Individualus darbas- konsultacijos, pokalbiai;
 • Susirinkimai, pasitarimai;
 • Diskusijos;
 • Renginiai, akcijos, konkursai;
 • Projektai;
 • Informacijos sisteminimas ir sklaida.
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VILMOS MAKAVECKIENĖS DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.50 – 16.00 12.00 – 12.30
Antradienis 7.55 – 16.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis 7.55 – 16.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 7.55 – 12.25

12.55 – 13.55

13.55 – 16.00

12.25 – 12.55
Penktadienis 87.55 – 16.00 12.00 – 12.30

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

 

Skip to content