Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija — korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos — kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veiklos, kai tokių veiklų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

„DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS STT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO” 2021-11-25 Nr. V-81-(1.2.)

 

 

 

 

Skip to content