Menu Close

Komisijos, darbo grupės ir tarybos

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Veneta Baliukonienė,
Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja – Marija Danelevičienė, mokinių tėvų atstovė,
Mokyklos tarybos sekretorė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Matulevičiūtė,
Narės: Jūratė Budrikienė, mokinių tėvų atstovė,
            Rita Griškevičienė, mokinių tėvų atstovė, 
            Vilija Sližauskienė, kūno kultūros / šokio mokytoja metodininkė.

Mokinių priėmimo į Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą komisija:

Eglė Tamkevičiūtė, psichologo asistentė;

Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Daiva Keršienė, raštinės administratorė.

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Rima Tarasevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Renata Danevičienė, specialioji pedagogė;
Komisijos sekretorė – Vilma Makaveckienė, socialinė pedagogė ;
Komisijos nariai – Eglė Tamkevičiūtė, psichologo asistentė;
Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Saugios aplinkos Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje kūrimo darbo grupė:

Darbo grupės pirmininkė ir veiklos koordinatorė – Eglė Tamkevičiūtė, psichologo asistentė;

Darbo grupės nariai:

Vilma Makaveckienė, socialinė pedagogė;

Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Gitana Urbelionienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos krizių valdymo komanda:

Komandos vadovė, atsakinga už komunikaciją, direktorė Virginija Vitunskaitė;

Komandos nariai:

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą – psichologo asistentė Eglė Tamkevičiūtė; 

narė, atsakinga už saugumą – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Simona Marčiulaitienė;

narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rosita Jakaitienė, jai nesant – vyresnioji socialinė pedagogė Vilma Makaveckienė. 

Krizių valdymo komandos veiksmų planas

 

Alytaus “Sakalėlio” pradinės mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda:

Vadovė: Rima Tarasevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Koordinatorė: Gitana Urbelionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Nariai:

Pirmų klasių koncentro atstovė – Rasutė Gecevičienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;

Antrų klasių koncentro atstovė – Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Trečių klasių koncentro atstovė – Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Ketvirtų klasių koncentro atstovė – Asta Lesvinčiūnaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Švietimo pagalbos specialistų atstovė – Renata Danevičienė, vyresnioji spec. pedagogė.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos komisija paramai priimti ir paskirstyti:

Pirmininkė – Simona Marčiulaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Sekretorė – Ramutė Želvienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;

Nariai: Lina Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vilma Žilionienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos medžiagų nurašymo komisija:

Komisijos pirmininkė: Lina Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Komisijos nariai:

Virginija Šalčiuvienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja

Algis Urbonas, įrenginių aptarnavimo darbininkas.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – direktorė Virginija Vitunskaitė;

Komisijos nariai:

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Gitana Urbelionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veronika Juknevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus  specialistė.

 

Skip to content