Menu Close

Komisijos, darbo grupės ir tarybos

Mokyklos taryba

Informacija ruošiama

__________________________________________________________

 

Mokinių priėmimo į Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą komisija:

komisijos pirmininkė –  Melita Buckienė, mokymo dalies administratorė;

komisijos nariai:

Janina Smalstienė, spec. pedagogė- vyr. logopedė;

Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Asta Lesvinčiūnaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos vaiko gerovės komisija:

komisijos pirmininkė – direktorė Virginija Vitunskaitė;

komisijos nariai:

Vilma Makaveckienė, socialinė pedagogė;

Janina Smalstienė, vyr. logopedė-spec. pedagogė;

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Lina Bubnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Alytaus miesto švietimo tarybos narė, mokinio mama.

 

Saugios aplinkos Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje kūrimo darbo grupė:

darbo grupės pirmininkė ir veiklos koordinatorė – mokymo dalies administratorė Melita Buckienė;

darbo grupės nariai:

Janina Smalstienė, spec. pedagogė-vyr. logopedė;

Vilma Makaveckienė, socialinė pedagogė;

Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Gitana Urbelionienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos krizių valdymo komanda:

komandos vadovė, atsakinga už komunikaciją, direktorė Virginija Vitunskaitė;

komandos nariai:

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą – psichologė Simona Martinaitienė; 

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą –  vyr. logopedė – vyr. spec. pedagogė Janina Smalstienė;

narė, atsakinga už saugumą –ūkio ir bendrųjų reikalų administratorė Simona Marčiulaitienė;

narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rosita Jakaitienė, jai nesant – vyresnioji socialinė pedagogė Vilma Makaveckienė. 

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos mažos vertės pirkimų komisija:

komisijos pirmininkė – Simona Marčiulaitienė, ūkio ir bendrųjų reikalų administratorė;

komisijos nariai:

Asta Lesvinčiūnaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Simona Neveckienė, raštinės administratorė.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos komisija paramai priimti ir paskirstyti:

pirmininkė – Simona Marčiulaitienė, ūkio ir bendrųjų reikalų administratorė;

sekretorė – Ramutė Želvienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;

nariai: Lina Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vilma Žilionienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos medžiagų nurašymo komisija:

komisijos pirmininkė: Lina Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

komisijos nariai:

Simona Neveckienė, raštinės administratorė;

Jolanta Kubilienė, valytoja;

Algis Urbonas, įrenginių aptarnavimo darbininkas.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

komisijos pirmininkė – direktorė Virginija Vitunskaitė;

komisijos nariai:

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Melita Buckienė, vyr. anglų klb. mokytoja/mokymo dalies administratorė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Skip to content