Menu Close

Logopedas ir specialusis pedagogas

Logopedė Laima Valukonienė

El. paštas: laima.valukoniene@sakaleliomokykla.lt

Darbo grafikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.30-16.30 11.30-12.00
Antradienis (nuotolinis darbas)
Trečiadienis 9.30-16.30 11.30-12.00
   Ketvirtadienis 9.30-16.30 11.30-12.00
Penktadienis 9.30-16.30 11.30-12.00

Logopedas – rūpinasi mokinių kalbos raida, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų korekcija bei prevencija. Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas. Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais. Padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones ir Bendrąsias programas, ugdant specialiųjų poreikių mokinius. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo  ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Logopedo pareigybės aprašymas

LOGOPEDO METODINĖ MEDŽIAGA:

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS RENATOS DANEVIČIENĖS DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis  Kontaktinės valandos

8.00-11.40

12.10-13.00

Nekontaktinės valandos įstaigoje

7.30-8.00

13.00-15.25

Nuotolinės nekontaktinės valandos

1,5 val.

11.40-12.10
Trečiadienis
   Ketvirtadienis
Penktadienis

Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinių vertinimą. Nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Teikia metodinę pagalbą mokytojams , specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams), konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

 

Skip to content