Menu Close

Nuotolinis mokymas(is)

Nuotolinio ugdymo(si) tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1. Rekomenduojami naudoti skaitmeniniai ištekliai.

Priedas Nr. 2. Rekomendacijos tėvams_nuotolinis_mokymasis

Priedas Nr. 3. Rekomendacijos_atmintinė dėl grėsmių.

Priedas Nr. 4. Rekomendacijos slaptažodžio kūrimui.

Priedas Nr. 5. Rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaikais

Priedas Nr. 6. Rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais.

  • Nuotolinis mokymas(is) mokykloje skelbiamas vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Nuotoliniam mokymui(si) mokykla naudoja virtualią mokymosi aplinką EDUKA klasė. Taip pat papildomai naudojamos įvairios komunikacinės, informacinės priemonės ir platformos: el. paštas, el. edukacinių programų ir platformų nuorodos, facebook klasės/grupės, Zoom platforma, SMART pamokos, LRT pradinukams, Explain everything platforma, Quizziz ActivInspire, youtube, padlet, Google for education. Kaip mokymo(si) medžiaga gali būti naudojami vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, tačiau užduotys pateikiamos skaitmeninėmis ryšių priemonėmis. Komunikacinės priemonės ir virtualios aplinkos nuotolinio mokymo(si) eigoje gali keistis.
  • Nuotolinis mokymas(is) vyksta pagal įprastą pamokų tvarkaraštį arba nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį. Apie nuotolinių pamokų tvarkaraštį mokinių tėvai (globėjai) informuojami EDUKA dienyne.
  • Bendravimas ir konsultacijos su klasės mokytoju vyks individualiai, mokytojo nurodytu laiku ir komunikavimo priemone (telefonu, per messenger, skype programėles, Eduka ir kt.).
  • Namų darbų atlikimo klausimais mokinius, jų tėvus (globėjus) konsultuoja pailgintos dienos grupės mokytojai. Konsultacijos gali būti grupinės ir/ar individualios. Apie konsultacijų laiką ir komunikavimo priemonę (telefonu, per messenger, skype programėles, Eduka ir kt.) tėvai (globėjai) informuojami EDUKA dienyne.

Nuotolinio mokymo(si) metu prisijungimo ir darbo virtualioje mokymo(si) aplinkoje technologijų naudojimo klausimais konsultuoja klasių mokytojai, pagal poreikį pradinių klasių mokytoja metodininkė Asta Lesvinčiūnaitė, tel. 061135667.

Švietimo pagalba nuotolinio mokymo(si) metu

  • Švietimo pagalbos specialistai – logopedė/spec. pedagogė Janina Smalstiene, socialinė pedagogė Vilma Makaveckiene ir psichologė Daina Jegelevičiūtė-Biekšienė – nuotolinio mokymi(si) metu mokinius, jų tėvus (globėjus) konsultuoja individualiai, iš anksto sutartu laiku ir pasirinkta
  • komunikacijos priemone (telefonu, messenger, skype programėles, Eduka ir kt.). Švietimo pagalbos specialistų kontaktai ir darbo laikas skelbiami mokyklos interneto svetainėje https://www.sakaleliomokykla.lt/paslaugos/

Nemokamas maitinimas nuotolinio mokymo(si)  metu

  • Mokiniams nemokamas maitinimas mokykloje paskelbus nuotolinį mokymą(si) organizuojamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus sprendimais ir nurodymais. Apie nemokamo maitinimo organizavimo tvarką mokinių tėvai (globėjai) informuojami EDUKA dienyne arba individualiai. Nemokamo maitinimo klausimais konsultuoja socialinė pedagogė Vilma Makaveckienė, tel. 067825845.

Mokinių elgesio nuotolinių pamoku metu taisyklės

 

   


  • Kaip prisijungti prie vaizdo susitikimo Zoom Meetings programėlėje?

Prisijungimas kompiuteriu:

1 žingsnis. Programos instaliavimas

2 žingsnis. Prisijungimas prie vaizdo susitikimo. Mokytoja atsiųs prisijungimo nuorodą. Paspauskite ant nuorodos. Toliau matysite-

1. 2.

3.  4.

Prisijungimas telefonu arba planšete:

1 žingsnis. Įdiegti programėlę iš Google Play.

2 žingsnis. Prisijungimas. Mokytoja atsiųs prisijungimo nuorodą. Paspauskite ant nuorodos. Toliau matysite-

1.  2.   3.

  

Skip to content