Menu Close

Literatūra savišvietai

MEDŽIAGA PEDAGOGŲ SAVIŠVIETAI ĮTRAUKIOJO UGDYMO TEMA

1. Įtraukiojo ugdymo samprata

https://www.google.com/searchq=itarukisis+ugdymas&oq=itarukisis+ugdymas&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgNGIAEMgkIAhAAGA0YgAQyCQgDEAAYDRiABDIJCAQQABgNGIAEMgkIBRAAGA0YgAQyCQgGEAAYDRiABDIJCAcQABgNGIAEMgkICBAAGA0YgAQyCQgJEAAYDRiABNIBCDg3NzhqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:36412e08,vid:f-RA_JgLfhQ,st:0

2. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa: Švietimo pažanga įgyvendinant pokyčius savivaldybėse.

https://tukstantmeciomokyklos.lt/wp-content/uploads/2023/11/TUM-rekomendaciju-leidinys.pdf

3. Leidinio „Universalaus dizaino mokymuisi gairės

Universalaus-dizaino-mokymuisi-gaires.pdf

4. Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla. Atmintinė mokykloms.

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/12/Itraukties-link.-Ka-turi-zinoti-mokykla.Atmintine-mokykloms.pdf

5. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų praktinių patirčių taikant universalaus dizaino priemones ugdymui(si) analizė

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/05/buf_Universalaus-dizaino-priemone%CC%87s-ugdymuisi-1.pdf

6. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2021-m.-teminio-isorinio-vertinimo-ataskaita_22-3-3-GV_TA.pdf

Skip to content