Menu Close

„Visuotinis mokymasis ir aplinkai naudingi stebėjimai“ (The Globe Program)

PASAULINĖ MOKSLO IR ŠVIETIMO PROGRAMA

„VISUOTINIS MOKYMASIS IR APLINKAI NAUDINGI STEBĖJIMAI“ (GLOBE)

Programos  idėja – suteikti mokiniams ir viso pasaulio visuomenei galimybę dalyvauti duomenų rinkime ir moksliniame procese bei reikšmingai prisidėti prie visuotinio supratimo apie Žemės sistemą ir globaliąją aplinką.

Programos  vykdymo pradžia – 2019 m. rugsėjo mėn.

Apie programą:

GLOBE programoje mokiniai mokosi apie Žemės sistemą atlikdami įvairius tyrimus penkiose srityse:

  • Atmosferos (chemija, oras ir klimatas).
  • Hidrologijos (vandens kokybė, fizikiniai procesai ir vandens ekosistemos).
  • Dirvožemio (drėgmė, temperatūra, sudėtis ir sveikatos apsauga).
  • Žemės dangos / Biologijos (žemėlapiai, biometrija).
  • Fenologijos (augalų ir gyvūnų pokyčiai priklausomai nuo sezonų ir klimato kaitos).

Visame pasaulyje esančių GLOBE mokyklų mokiniai užsiima šia pagrindine veikla: pagal metų laiką savo mokyklose arba arti jų atlieka GLOBE programos sričių protokoluose nurodytus aplinkos tyrimus, gautus duomenis praneša GLOBE apdorojimo centrui, gauna grafines aplinkos būklės analizes, parengtas pagal jų bei kitų pasaulyje esančių GLOBE mokyklų surinktus duomenis. Lygindami ir analizuodami stebėjimų duomenis mokiniai susiduria su naujais jiems dar nepažįstamais aplinkosaugos klausimais bei naujomis galimomis tyrimų temomis, o tai skatina mokinius ir mokytojus ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus, atrasti kažką naujo, praplėsti ne tik žinias, bet ir įgyti naujus gebėjimus. Visi šie darbai atliekami vadovaujant mokytojams, kurie yra supažindinti su GLOBE tyrimų atlikimo bei ataskaitų rengimo metodika.

Dalyvavimas programoje:

  • Padeda mokiniams pagerinti individualius bei grupinius pasiekimus gamtos mokslų srityje, pažvelgti į aplinką iš mokslinio mąstymo perspektyvos, skatina sąmoningumą, formuoja vertybines nuostatas bei orientacijas aplinkosaugos srityje.
  • Mokytojams suteikia galimybę dalyvauti kvalifikacijos kėlimo procese naudotis GLOBE programos ištekliais, konsultuotis su mokslininkais ir bendradarbiauti su viso pasaulio mokytojais, leidžia keistis ne tik informacija, bet ir patirtimi.

Projekto Water Around Us veiklos:

project Water around us (2).mp4

Tarptautinio projekto “Water around us” veiklos:

 

Skip to content