Menu Close

Pailgintos dienos grupės

MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖJE VYKDYSIANČIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

Klasė Priežiūrą vykdantis asmuo
1c Neringa Kaževaitė
1b, 3a Virginija Šalčiuvienė
1a, 2c Rita Garbinienė
2a, 3b Ramutė Želvienė
4a, 4b Gintarė Andriejauskienė
2b, 4 c Daiva Bukevičienė

 


Mokykloje veikia septynios pailgintos dienos grupės: 1–2 klasių ir 3–4 klasių mokiniams. Grupių paskirtis – mokinių tėvų (globėjų) pageidavimu teikti papildomą mokamą neformalaus švietimo  paslaugą – po pamokų organizuoti mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių turiningam laisvalaikiui, bendravimo įgūdžių tobulinimui.

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS

 

Į mokytojus kreiptis galima mokyklos raštinės tel. 8-315-749028-315-73678 arba el. paštu info@sakaleliomokykla.lt

 

2021–2022 M. M. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKYTOJŲ

DARBO GRAFIKAS

Ramutė Želvienė
Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30
Rita Garbinienė
Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30
Virginija Šalčiuvienė
Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30
Daiva Bukevičienė
Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30
Gintarė Andriejauskienė
Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30
Neringa Kaževaitė
Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30

 

Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas.doc

Skip to content