Menu Close

Pailgintos dienos grupės

MOKINIŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖJE VYKDYSIANČIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Klasė Priežiūrą vykdantis asmuo
1c, 3c Neringa Kaževaitė, I gr.
1a, 3a, 3b Virginija Šalčiuvienė, II gr.
2a, 4b Danguolė Ardzevičienė, III gr.
1b, 1c, 4a Ramutė Želvienė, IV gr.
2b, 4c Gintarė Andriejauskienė, Va gr.
2c Eglė Kamandulienė, Vb gr.

Mokykloje veikia šešios pailgintos dienos grupės: 1–2 klasių ir 3–4 klasių mokiniams. Grupių paskirtis – mokinių tėvų (globėjų) pageidavimu teikti papildomą mokamą neformalaus švietimo  paslaugą – po pamokų organizuoti mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių turiningam laisvalaikiui, bendravimo įgūdžių tobulinimui.

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Skip to content