Menu Close

ERASMUS +

Alytaus “Sakalėlio” pradinė mokykla 2023-2024 m. m. įgyvendina Erasmus+ projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000135635

Projekto tikslas:

STEAM panaudojimas diegiant įtraukųjį ugdymą ir tvarią aplinką. 

Projekto uždaviniai:

  1. NAUDOTI STEAM DISCIPLINAS SIEKIANT TOBULĖTI IR PRISIDĖTI PRIE BENDRUOMENĖS IR PASAULIO GEROVĖS.
  2. PLĖTOTI TVARUMO KONCEPCIJĄ MOKINIŲ UGDYMO (SI) PROCESE
  3. KIEKVIENAM ĮSITRAUKTI IR ĮTRAUKTI KITUS Į POZITYVIOS APLINKOS KŪRIMĄ.
  4. SKATINTI NUOLATINĘ INDIVIDUALIĄ IR BENDRUOMENĖS SAVIREFLEKSIJĄ.

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO” PRADINĖS MOKYKLOS ERASMUS+ PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) VALDYMO IR ĮGYVENDINIMO KOORDINACINĖS GRUPĖS IR KT. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PROJEKTO VEIKLŲ PLANAS 2023-2025 m.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos komanda mokėsi Suomijoje  

Straipsnis spaudoje apie mokykloje vykdomas veiklas pagal STEAM ugdymo modelį:

https://alytus.lt/lt/naujienos/alytaus-sakalelio-pradineje-mokykloje-vykdomos-veiklos-pagal-steam-ugdymo-modeli

Projektas „Mano vardas pats gražiausias“

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Barselonoje

Skip to content