Menu Close

ERASMUS +

ERASMUS+

Projekto tikslas – tyrinėti pagrindines vadovavimo problemas atskirties klausimais su kuriomis susiduria mokyklos. Naudojant  metodologiją ir protokolus, aplankant vieni kitų mokyklas, ištirti egzistuojančių atskirties problemų įtaką mokyklai, vertybes,  mokyklos veidą tarptautinių ir vietinių vizitų metu, ir tuo skatinti parnerius debatuoti, dalintis praktika ir rezultatais tarpusavyje.

Projektinė veikla:

  1. Valdymo komandos suformavimas (projekto planas, projekto veiklų organizavimas, užduočių ir rezultatų užtikrinimas, planingi susitikimai ir jų protokolavimas, įsipareigojimų nustatymas, pokyčių įtakos stebėjimas, fiksavimas, veiklų viešinimas virtualioje google paskyroje).

 

  1. Problemų ištyrimas ir laukiamų rezultatų formulavimas, atsižvelgiant į mokyklos valdymo vertybes:

2.1. situacijų, su kuriomis susiduria tyrimas, kuris parodys mokymosi kelionę ir atradimus, ir bus skelbiamas kaip vadovavimo/ lyderystės tobulinimo šaltinis);

2.2. mokinių nuomonės skatinimas (skelbti, sudaryti, kurti būdus, kuriais pradinukai galėtų prisidėti  prie skelbiamų problemų sprendimo, galima dramos grupė);

2.3. formuluojant problemas ir atsižvelgiant į vertybes, atkreipti dėmesį į problemas susijusias su nacionalizmu, radikalumu, migrantais, nepritekliumi, islamo neofundalizmu, socialine atskirtimi, ypatingus švietimo poreikius, išorinis spaudimas iš valstybės ir kitų valstybinių įstaigų.

  1. Projekto logotipo sukūrimas.
  2. Plakato dydžio lentelė, kurioje atsispindėtų bendru sutarimu priimtos esminės projekto vertybės.
  3. Rezultatų rodymas per gerosios sklaidos renginius:

5.1. aukštos kokybės apmokymo kursai, atviras ir kitoms nefinansuojamoms apskrities mokykloms,

5.2. dalijimasis idėjomis ir artimesnis darbas vietos bendruomenėje,  dalijimasis sprendimo būdais tarp partnerinių mokyklų;

5.3. didesnis įsitraukimas į kitas pelno nesiekiančias organizacijas.

5.4. abipusiai partnerių mainai, sudarant galimybes tobulinti ugdymo programas;

5.5. galutinė konferenciją kiekvienoje šalyje.

  1. Lankstinukas (virtuali ir popierinė versija), kuriame atsispindėtų projekto veiklų pamatinės vertybės, sprendimų veiksmų tyrimas ir rezultatas.
  2. DVD su projekto susitikimų mokyklose rezultatais, mokinių pasisakymais, bendruomenės įtraukimu ir apmokymais.

 

 

 

Skip to content