Menu Close

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos komanda mokėsi Suomijoje  

Šių metų spalio 24-28 dienomis Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos komanda (direktorė Virginija Vitunskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Tarasevičienė, pradinių klasių mokytojos metodininkės – Gitana Urbelionienė, Asta Lesvinčiūnaitė bei prailgintos grupės auklėtoja Gintarė Andriejauskienė ir mokytojo padėjėja Eglė Kamandulienė) dalyvavo Erasmus + projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000135635 mokymosi veiklose Suomijoje, Jyvaskyla mieste organizuotose projekto mokymo(si) centre Crazy Town mokymosi veiklose.  

Jyvaskyla mokymo(si) centre Crazy Town sukurtos itin patrauklios mokymo (-si), poilsio, relaksacijos aplinkos, kur kiekvienas gali rasti tuometinę nuotaiką ar poreikį atitinkančia poilsio ir mokymosi erdvę. Projekto dalyviai susitiko su mokymų dalyviais iš Vokietijos, Vengrijos. Mokymų koordinatorius Kristof Fenyvesi pristatė Suomijos švietimo sistemą, kuri yra pripažinta pasaulyje kaip viena iš geriausių dėl švietimo kokybės ir pasiekimų. K. Fenyvesi teigė, jog daug kas Suomijos švietimo sistemą vadina „stebuklu“, tačiau labai svarbu pastebėti, kad kultūrų skirtumai yra ypač aktualūs ir „stebuklą“ galima sukurti pritaikius Suomijos švietimo modelį savo šaliai, bet jo visiškai „nukopijuoti“ neįmanoma, kadangi skiriasi tautų mentalitetas

Jau pirmosiomis lankymosi Suomijoje dienomis mus, lietuvius, labai sužavėjo suomių pagarba ir pasitikėjimas žmogumi, pozityvus požiūris ir aukšta elgesio kultūra.  

Didžiulis dėmesys Suomijoje skiriamas mokytojų rengimui ir kvalifikacijai. Mokytojams keliami dideli reikalavimai, tik  apie dešimtadalis geriausių studentų įstoja į mokytojų rengimo magistro studijas universitetuose. Taigi, mokytojais tampa talentingiausi, gabiausi ir labiausiai motyvuoti dirbti šį darbą žmonės. 

Suomijoje veikia patarimais, bet ne įsakymais grindžiamas vaikų mokymas(is), o mokinių mokymo(si) sėkmės stebėjimui taikoma tikslinga ir lanksti vertinimo sistema. Mokiniai nesimoko egzaminui, bet ruošiami gyvenimui. Mokytojas laisvai renkasi ugdymo ir mokymo metodus, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus, koreaguoja individualaus mokinio mokymo(si) planą. Mokytojas apie mokinių pasiekimus viešai nekalba ir mokinių nelygina su kitais mokiniais. Įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniai (turintys fizinių ir psichinių negalių) mokomi vienoje klasėje. Mokyklos taiko įvairias mokymo(si) pagalbos priemones, savarankiškai skiria mokiniui pagalbos specialistus, kad užtikrintų efektyvų mokymosi klimatą ir pagalbą kiekvienam mokiniui. Pedagogai noriai ir aktyviai įsitraukia į mokymosi visą gyvenimą veiklas, po pamokų jie atlieka mokslinius tyrimus, sprendžia problemas, stebi mokymosi metodų efektyvumą, vykdo apklausas, dalyvauja mokymuose, analizuoja tyrimų medžiagą, naujoves, inovatyvius metodus perteikia kolegoms ir taiko darbe. 

Kadangi mokyklios projekto komandos mokymosi veiklų tikslas buvo įsisavinti naujus metodus bei perimti Suomijos įtraukaus, integruoto per STEAM (gamtos, technologijų, inžinerijos, meno, matematikos) ugdymo metodiką, dalyvavome praktinėse-kūrybinėse veiklose, konstruojant modelius iš sujungiamųjų šiaudelių, kaladėlių, magnetinių dalelių, kas itin lavina motoriką, kūrybiškumą, komandinio darbo, problemų sprendimo įgūdžius ir kt. Supratome, jog konstruodami, eksperimentuodami, kurdami, tyrinėdami vaikai tobulina savo mąstymo įgūdžius, samprotauja, argumentuoja, diskutuoja, sprendžia problemas, lavina pagrindinius pojūčius, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą, o tai ypač svarbu mokymesi ir pasirengime gyvenimui.  

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę apsilankyti Jyvaskyla centrinėje bibliotekoje, Meno muziejuje, centriniame Suomijos muziejuje, kur galima buvo pamatyti daug STEAM metodika atliktų darbų, taip pat čia sužavėjo žmogaus gerovei skirtų aplinkų įvairovė. Meno muziejuje matėme su Afrikos vaikais vykdytų STEAM metodikų, tvarumo, daugkartinio medžiagų panaudojimo pavyzdžius, kurie atsispindi piešiniuose ir modeliuose. Buvo pristatyta viena iš ypatingai Afrikos gyventojams reikalingų priemonių – vandens rinkimo bokštas. Jyvaskyla universitete edukologijos mokslų daktaras Faisal Channa pristatė ChatGPT ir Perplexity įrankius, kuriais naudojantis galime rasti atsakymus į įvairius klausimus ruošiantis pamokoms, kuriant pamokų planus, patraukliai įtraukiant mokinius į ugdymo procesą, bendraujant su mokiniais ir jų tėvais. 

Dalyvavimas Erasmus+ projekto mokymosi veiklose yra itin vertingas, nes įgijome praktinių žinių ir įgūdžių naudojant STEAM metodiką, ChatGPT įrankį ir savo mokykloje integruosime STEAM į pamokas dažniau, kursime „laimingos“ ir tvarios mokyklos modelį. Mokymų metu įgyta patirtis ir nauji metodai jau taikomi mokykloje. 

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Tarasevičienė 

Skip to content