Menu Close

Lietuvos EKO mokyklų tinklas

Lietuvos EKO mokyklų tinklo strategija:

 

  1. plėtoti mokinių gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti, kad žmonių ir gamtos gyvenimas yra sąryšingas ir grįstas tam tikrais dėsniais, gilinti supratimą apie ryšius tarp gyvųjų organizmų ir juos supančio negyvojo pasaulio, ugdyti tvirtas mokinio sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines nuostatas;

 

  1. skatinti būdų, kaip patenkinti žmogaus poreikius nesukeliant neigiamų žmogaus veiklos pasekmių juos supančiai aplinkai ieškojimą;

 

  1. ugdyti brandžius, turinčius esminių ekologijos ir aplinkosaugos žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų vaikus/mokinius, gebančius savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo;

 

  1. kurti sveiką ir darnią aplinką plėtojant ekologines iniciatyvas, siekiant realaus rezultato ir veiklų praktinio pritaikymo;
  1. ugdyti visos ugdymo įstaigos bendruomenės sąmoningumą, kaip elgtis atsakingai, tausoti gamtinius ir energinius išteklius;

 

  1. įgyti gerosios patirties bendradarbiaujant EKO mokyklų tinkle: keičiantis informacija, skleidžiant gerąją darbo patirtį, ieškant bendradarbiavimo partnerių.

Visus metus 3A ir 3C klasių mokiniams vyko eko projektas “Dangus nusileido ant žemės”. Vaikai mokėsi auginti linus, juos stebėjo, tyrinėjo, užrašė gražias mintis apie šį augalą, atliko įvairias menines užduotis ir bandymus. Koks džiaugsmas matyti, pajausti, prisiliesti ir suprasti gamtos kalbą! Tai neįkainojama vertybė. Dalinamės projekto veiklų akimirkomis https://www.youtube.com/watch?v=KI7OPOGFB6I&ab_channel=LijanaGudaitien%C4%97

Skip to content