Menu Close

Vadovų darbotvarkė

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS VIRGINIJOS VITUNSKAITĖS

2022 M. RUGSĖJO MĖN. DARBOTVARKĖ

Data Darbo turinys Vieta
1 d. Rugsėjo 1 šventė. Mokykla
1, 8, 15, 22, 29 d.

9.00-10.00

Diskusijos/pokalbiai su vadovu („Vadovo valanda“).

 

Mokykla
5 d.

8.00

VGK posėdis. Mokykla
5 d.

10.00

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos ir jų įgyvendinimo pristatymas. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
6 d.

15.00

Dėl ETNO mėnesio renginių organizavimo Alytaus miesto savivaldybėje 2022 m. rugsėjo-spalio mėn. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
22 d.

14.00

Vidaus įsivertinimo grupės posėdis. Mokykla
28 d.

15.00

Motiejaus Jakubausko knygų ir Zitos Stankevičienės fotografijos darbų pristatymas. Alytaus miesto teatras
30 d.

10.00

Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
  1. S. Pagal aplinkybes darbotvarkė gali keistis.

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO DALIES ADMINISTRATORIAUS

2022 M. SPALIO MĖN. DARBOTVARKĖ

 

Data Darbo turinys Vieta
3–31 d. Švietimo (formalus, neformalus) veiklos koordinavimas, pagalbos teikimas. Renginių, konkursų koordinavimas. Mokyklos bendruomenės informavimas apie renginius. Mokyklos ir kitų (kuriuose dalyvauja mokyklos bendruomenės nariai) renginių viešinimas. Facebook paskyros administravimas. Elektroninio dienyno administravimas. Mokykla.
5 d.

8.00 val.

,,Mokytojo diena“. Mokykla.
7 d.

Nuo 8.00 val.

Karjeros pamokos ketvirtų klasių mokiniams. Ves karjeros specialistė Stasė Antanaitienė. Mokykla.
10 d.

14.00 val.

Metodinės grupės susirinkimas. Mokykla.
Pagal poreikį

 

Administracijos susirinkimas. Mokykla.
Mėnesio eigoje Mokinių kūrybinių darbų eksponavimo mokyklos erdvėse, taikant ne mažiau kaip tris skirtingas darbų atlikimo technikas kartą per mėnesį, stebėsena. Mokykla.

 

  1. S. Pagal aplinkybes darbotvarkė gali keistis.

 

 

Skip to content