Menu Close

Vadovų darbotvarkė

Direktorės Virginijos Vitunskaitės birželio mėn. darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Tarasevičienės birželio mėn. darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Tarasevičienės gegužės mėn. darbotvarkė

Direktorės Virginijos Vitunskaitės balandžio mėn. darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Tarasevičienės balandžio mėn. darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Tarasevičienės kovo mėn. darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rimos Tarasevičienės vasario mėn. darbotvarkė

Direktorės Virginijos Vitunskaitės vasario mėn. darbotvarkė

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS

DIREKTORĖS VIRGINIJOS VITUNSKAITĖS

2023 M. LAPKRIČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Data Darbo turinys Vieta
6-22 d. Erasmus+ projekto sklaidos veiklos (straipsnis, stendas) Mokykla
16 d. Erasmus+ mokymai apie projektų viešinimą „Komunikacija – ne ataskaitai, o pokyčiui“ Nuotoliniai mokymai
     7-20 d. Ugdomosios veiklos stebėsena pagal sudarytą grafiką

 

Mokykla
      17 d. AMS BUM direktorių dėl mokymosi programos „Vedliai“ 2023-2024 m. m. naujienų

 

Nuotoliniu būdu
      20 d. „Skaidrumo akademijos“ nuotoliniame renginyje  „Antikorupcinio sąmoningumo ugdymas: 6 perspektyvos“

 

Nuotoliniu būdu
      21 d. 2024 metų švietimo biudžeto projekto pristatymas „2024 metų švietimo biudžetas: kas daroma gerinant pedagogų darbo sąlygas“

 

Nuotoliniu būdu
      22 d. Mokyklų atnaujinimo ABC: funkcionalumas, ergonomika ir patarimai

 

Nuotoliniai mokymai
      23 d. Individualių planų kūrimas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Ugdymo meistrai

 

Nuotolinis seminaras
      29 d. „Sklandi komunikacija su kolegomis, mokiniais bei jų tėvais“

 

Nuotoliniai mokymai

P. S. Pagal aplinkybes darbotvarkė gali keistis.

 

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS

DIREKTORĖS VIRGINIJOS VITUNSKAITĖS

2023 M. SPALIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Data Darbo turinys Vieta
Pagal poreikį ir/ar iš anksto suderintu laiku Diskusijos/pokalbiai su vadovu. Mokykla
6, 20 d. Atostogos.
24–28d. Stažuotė įgyvendinant Erasmus+ programos KA121 projektą.  Suomija
29 d.

10.00

Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė

P. S. Pagal aplinkybes darbotvarkė gali keistis.

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS

DIREKTORĖS VIRGINIJOS VITUNSKAITĖS

2023 M. RUGSĖJO MĖN. DARBOTVARKĖ

Data Darbo turinys Vieta
1 d.

10.00

Rugsėjo 1 šventė Mokykla
Pagal poreikį ir/ar iš anksto suderintu laiku Diskusijos/pokalbiai su vadovu. Mokykla
5 d.

9.00

VGK posėdis. Mokykla.
15 d.

15 val.

Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl psichotropinių medžiagų. Nuotoliniu būdu
20–21d. „Pasirengimas VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai: kalendorinių papročių ir liaudies kūrybos pažinimas“. Nuotoliniu būdu
26 d.

10.00

Alytaus miesto švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salė

P. S. Pagal aplinkybes darbotvarkė gali keistis.

 

 

 

Skip to content