Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas grįstas švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. 

Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo kryptys: 

    1. stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą; 

    2. sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. 

Ugdymo turinio atnaujinimo programų diegimas: 

  • 2022 m. rugsėjo 1 d. – priešmokyklinis ugdymas. 
  • 2023 m. rugsėjo 1 d. – 1, 3 klasės. 
  • 2024 m. rugsėjo 1 d. – 1–4 klasės.  

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas ,,Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas.

Tėvams (globėjams) apie UTA.

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui.

Pasirengimo diegti atnaujintas ugdymo bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai.

Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas. 2023-2024 m. m.

Skip to content