Menu Close

Padėkos tėvams už paramą

  • Dėkojame tėveliams Edvardui Bielskiui, Šarūnui Bernatavičiui, Šarūnui Sandai, Žydrūnui Truncei, Rimui Turauskui, Kęstui Šleinotai, Linui Sakavičiui,  Mantui Kyguoliui, Artūrui Merkinykui,  Kęstučiui  Šukevičiui,  Ramūnui Diksai už surengtą talką ir padarytą aktyvaus poilsio ir sporto aikštyną mokyklos kieme.
  • Dėkojame 3a klasės mokinių tėveliams už nupirktus vienviečius suolus.
  • Dėkojame  tėveliui Tomui Lingiui už klasei padovanotą interaktyviąją lentą ir vienviečius suolus.
  • Dėkojame tėveliams padėjusiems mokykloje įrengti sveikatingumo (Kneipo) taką.
  • Dėkojame už paramą mokyklos radijo su aliarmo signalais ir automatinio skambučio sistemai įdiegti – mokinių tėveliams: Artūrui Širvinskui, Teresei Draugelienei, Ritai Janynaitei, Redai Raškevičienei, Jūratei Marčiulaitienei, Rūtai Abečiūnienei, Šarūnui Siniauskui, Dovydui Kvedaravičiui,  Raimundui Makaveckui, Linai Vidai Rulienei, Eglei Marcinkevičiūtei, Julei Aukštinaitienei, Dariui Dumalakui, Živilei Biekšienei, Dianai Baranauskienei, Daivai Skripkiūnienei, Rasai Vasiliauskienei, Eugenijai  Astrauskienei, Astai Mažeikienei, Šarūnui Blaškevičiui, Jolitai Samulionienei. Dėkojame 2a, 3a, 1c klasių tėveliams. Įmonių vadovams ir darbuotojams: UAB „Lanksti linija“, UAB „Printesta“. 
  •  Dėkojame UAB „Jundos stalių gaminiai” direktoriui Gediminui Jegelevičiui už pagalbą įrengiant lauko klasę ir paramą mokyklos radijo su aliarmo signalais ir automatinio skambučio sistemos įdiegimui.
Skip to content