Menu Close

Rugsėjo 1-osios šventė

Ši Rugsėjo 1-osios šventė Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai neeilinė. Kaip Alytaus „Sakalėlio“ mokykla-darželis veikė nuo 1993-10-20, o nuo 2002-09-01 tapo Alytaus „Sakalėlio“ pradine mokykla. Taigi, kaip Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai „Sakalėliui“ 20 metų, o kitais metais minėsime 30 metų nuo mokyklinių klasių įsteigimo mokykloje.

Šiandien startavo 263 „sakaliukai“, iš jų 15 priešmokyklinio ugdymo mokiniai, 72 pirmokai. Mokyklos bendruomenę sveikino mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės – Laura Radzevičiūtė ir Skaistė Ulčickaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Griškevičius, mokinių tėvų atstovas Edvardas Bielskis.

Tradiciškai šventėje buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas, mokyklos himnas, pagerbiama mokyklos vėliava, skambant ,,Mokyklos istorijai“ mokiniai su mokytojomis nešė grūdelius su svajonėmis į simbolinį mokyklos aukurą.

Mokyklos direktorė priminė Švento Rašto žodžius – „Žmogus gyvas ne vien duona“, žmogui reikia žmogaus, tikėjimo, vilties, meilės, svajonių, ir palinkėjo mokinių svajonėms įgyti sparnus, sėkmingų ir saugių mokslo metų.

 

Skip to content